Tein hiljattain uudestaan VIA-luonteenvahvuustestin. Niille, jotka eivät ole luonteenvahvuuksiin aiemmin törmänneet, kyse on psykologian professori Martin Seligmanin kollegoineen kehittämästä testistä, joka auttaa tunnistamaan omia ydinvahvuuksia. Luonteenvahvuuksien tunnistaminen taas on avain siihen, että niitä pystyy hyödyntämään esimerkiksi opiskelussa, työelämässä tai vapaa-ajan ihmissuhteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Linkki testiin löytyy tämän jutun lopusta.

Olin viimeksi tehnyt testin samoihin aikoihin, kun valmistuin yliopistosta. Elämäntilanteeni oli silloin varsin kahtiajakoinen.

Toisaalta olin vihdoin saanut gradun palautettua ja viimeisenkin psykologin maisterin tutkintoon vaadittavan kurssin suoritettua. Tiesin saavani psykologin paperit – ajatus, joka ei tuntunut aina selvältä kaikkien niiden seitsemän vuoden aikana, jotka tutkintoa väänsin kasaan.

Toisaalta en vieläkään ollut varma, mitä tuolla paperilla haluaisin tehdä, kun sen vihdoin käteeni saisin.

Monelle opiskelukaverilleni tuntui alusta asti olleen selvää, mitä he halusivat psykologeina tehdä. Joku havitteli psykoterapeutin nimikettä, toinen uraa työelämäkonsulttina ja kolmas lapsiperheiden parissa. Itse sen sijaan haahuilin sovellusalueelta toiselle, tein kasapäin sivuaineopintoja ja koin jatkuvasti vain entistä isompaa hämmennystä. Tuntui, kuin olisin ollut siinä sadussa, jossa tehdään keisarille uutta nuttua. Ei tullutkaan nuttua, tuli housut. Ei tullut housuja, tuli liivi. Ei tullut liiviäkään, tuli sukat. Ja niin edelleen, kunnes pelkäsin langan loppuvan.

No, olin siis tilanteessa, jossa etsin itseäni, ja asialla oli sitä paitsi lievästi sanottuna jo vähän kiire. Niin löysin professori Martin Seligmanin ja luonteenvahvuustestin.

Koska vanhat tulokseni olivat edelleen tallessa testisivustolla, oli hauska vertailla niitä nykyisiin.

Nyt, kuten silloin valmistumisvuonna, ydinluonteenvahvuuksiini kuuluvat arviointikyky, oppimisen ilo ja oikeudenmukaisuus.

Tässä hieman tarkemmin kyseisistä vahvuuksista:

Arviointikyky on vahvuus, joka nimensä mukaisesti liittyy kykyyn punnita erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja kriittisesti ja avoimuus uusille näkökulmille. Arviointikyvyltään vahvat ihmiset saattavat sopeutua muita helpommin muutoksiin.

Oppimisen ilo on vahvuus, johon liittyy jatkuva halu oppia uutta ja syventää jo oppimaansa. Oppimisesta nauttivat ihmiset usein lukevat paljon ja pitävät koulunkäynnistä.

Oikeudenmukaisuus on vahvuus, jonka omaava ihminen haluaa kohdella kaikkia tasapuolisesti ja haluaa antaa jokaiselle mahdollisuuden.

Parempi ymmärrys omista vahvuuksista, muun itsetutkiskelun ohessa, johdatti minut lopulta työskentelemään opintopsykologina. Siinä kun sai joka päivä tehdä työtä oppimiseen liittyvien asioiden parissa (ja itsekin oppii jatkuvasti uutta). Työ vaatii myös erilaisten ratkaisuiden ja vaihtoehtojen arviointia ja lisäksi siinä ollaan tekemisissä myös opiskelijoiden oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien asioiden parissa.

Kun ihminen tekee työtä, jossa saa toteuttaa vahvuuksiaan, hän tutkimusten perusteella nauttii työstään enemmän, kokee useammin flown tunnetta ja kokee työnsä merkityksellisempänä.

Ylipäänsä luonteenvahvuuksien on järjestelmällisesti todettu olevan yhteydessä hyvinvoinnin eri ulottuvuuksiin. Omiin vahvuuksiin tutustumisesta voi olla hyötyä ammattiin ja uraan liittyvien valintojen lisäksi myös esimerkiksi sen miettimisessä, mihin haluaa käyttää vapaa-aikansa, mikä auttaa rentoutumaan tai tuo lisää energiaa – siis kaikkinensa, millaista on sinulle merkityksellinen ja hyvä elämä.

Luonteenvahvuuksiin liittyy kuitenkin myös joitain väärintulkinnanriskejä.

1: Kohtuus kaikessa.

Vahvuuksien, niin kuin minkä tahansa kanssa, on mahdollista vetää överit. Esimerkiksi arviointikykyisestä ihmisestä tulee äärimmäisyyksiin vietynä kyyninen joka asian epäilijä, joka osaa kyllä torpata kaikki ideat, mutta ei pääse missään alkua pidemmälle. Vastaavasti oppimisesta nauttiva voi uuvuttaa itsensä, jos ei osaa välillä myös höllätä opiskelusta ja lähteä vaikka leffaan tai lenkille. Luonteenvahvuuksista on eniten iloa, kun niitä käytetään kohtuudella.

2: Vahvuustesti ei kerro heikkouksista.

Seligman ja hänen kollegansa olivat VIA-testiä kehittäessään kiinnostuneita nimenomaan vahvuuksista ja niiden tunnistamisesta. Testiä ei ole tarkoitettu heikkouksien tunnistamiseen. Tuloksia ei siis voi tulkita siten, että olen kehittymiskelvoton tapaus siinä vahvuudessa, joka sijoittuu listani häntäpäähän. Itse asiassa jo luonteenvahvuuksien alkuperäiseen valintaan ja määrittelyyn liittyi ajatus siitä, että vahvuuksia on mahdollista oppia ja niissä kehittymistä voidaan tukea. Ne eivät ole kokonaan kiinni vaikkapa siitä, minkälaiset geenit olemme sattuneet perimään.

3: Kaikki vahvuudet eivät ole yhtä arvostettuja kaikkialla ja kaikkina aikoina.

Alkaessaan tutkia luonteenvahvuuksia Seligman ja hänen tutkijakollegansa keskittyivät sellaisiin vahvuuksiin, joita pidetään myönteisinä ominaisuuksina eri kulttuureissa ympäri maailmaa, ja jotka nousevat toistuvasti esiin eri aikoina, kun puhutaan ihmisen vahvuuksista. On myöskin sellaisia ominaisuuksia, jotka katsotaan vahvuuksiksi vain jonkin hyvin rajatun kulttuurin sisällä tai jotka nousivat tavoitelluiksi jossakin ajassa, mutta joiden suosio hiipui sen jälkeen. Näitä ei kelpuutettu Seligmanin luonteenvahvuuksien listalle.

On aivan selvää, että 2020-luvulla suomalaisessa työelämässä arvostetaan vähän erilaisia ominaisuuksia kuin 1950-luvulla. Nämä ovat kuitenkin osin ohimeneviä trendejä.

Tosiasiassa mikään yhteiskunta ei hyödy siitä, että kaikki sen yksilöt ovat samasta muotista valettuja. Tarvitaan erilaisia ihmisiä ja erilaisia vahvuuksia ja näiden yhdistelmiä. Vaikka jokin vahvuus ei juuri nyt tuntuisi kovin halutulta työnantajien silmissä, se ei tarkoita, että tilanne tulee pysymään aina samana. Vahvuuksien hyödyt eivät myöskään rajoitu vain työhön, vaan niitä kannattaa toteuttaa myös vapaa-ajalla.

4: Vahvuus toteutuu vain tekojen kautta.

Okei, olet siis tunnistanut vahvuutesi. Entä sitten?

Pelkän vahvuustestin tekeminen ei luultavasti hyödytä ketään enempää kuin horoskoopin lukeminen iltalehdestä. Vahvuuksista on nimittäin hyötyä ainoastaan silloin, kun teemme arjessa toistuvasti niihin liittyviä tekoja ja pyrimme kehittymään niissä. Kutakin luenteenvahvuutta on mahdollista toteuttaa lukemattomilla eri tavoilla sekä arjessa että vapaa-ajalla.

5: Vahvuudet eivät tarkoita, että olisi parempi kuin muut.

Omien vahvuuksien miettiminen ja niistä ääneen puhuminen tuntuu monen mielestä hieman kiusalliselta. ”Oma kehu haisee”, hoettiin ainakin minun nuoruudessani. Vahvuusajattelun tarkoitus ei kuitenkaan ole oman erinomaisuuden korostaminen. Päin vastoin – kaikissa ihmisissä voidaan tunnistaa vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittyä. Vähintään yhtä tärkeää kuin tunnistaa omat vahvuutensa, on auttaa myös muita ihmisiä huomaamaan omansa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi myönteisen palautteen antamista silloin, kun siihen on aihetta.

Lopuksi: no auttoiko se vahvuuksien tunnistaminen?

Kuten alussa kerroin, omiin vahvuuksiin tutustuminen – muun itsetutkistelun ohessa, tietysti – tuuppasi minut vuosia sitten oikeaan suuntaan, kun yritin keksiä, minkälaisten asioiden parissa haluaisin tehdä työtä valmistumisen jälkeen. Oppimisen psykologia on aihe, josta haluan tietää jatkuvasti lisää ja jonka parissa työskentelystä nautin.

Toisaalta jos ”oman polun” löytämisellä tarkoitetaan, että löytää elämässään yhden intohimon ja keskittyy vain siihen, en varmaan sellaista ole vieläkään tavoittanut. Kiinnostuksia minulla on edelleen vaikka millä mitalla. Välillä innostun ohjelmoimaan, välillä työstämään runokokoelmaa. Ajan jakaminen kaikille itseä kiinnostaville asioille ei sekään aina ole helppoa.

Vahvuusnäkökulmassa on kuitenkin sellainenkin hyvä puoli, että se ei sido mihinkään tiettyyn ammattiin, lajiin tai suuntaukseen. Ihminen, joka lapsesta asti haluaa työskennellä vaikka poliisina, voi kokea kovan kolauksen, jos haave ei syystä tai toisesta toteudukaan. Vahvuuksien näkökulmasta mahdollisuuksien kirjo kuitenkin laajenee ammattirajojen yli. Samoja vahvuuksia voi hyödyntää monessa eri työssä, monella eri tavalla elämäänsä eläen, monenlaisina sekoituksina.

Vahvuuksien tutkiskeleminen onkin mainio tapa pysähtyä sen ääreen, puuhaako työssä ja arjessa tällä hetkellä sellaisia asioita, jotka tekevät hommasta merkityksellisen.

Esimekki nykyhetkestä. Lapsena olin hyvin visuaalinen – piirsin paljon ja haaveilin vuosikaudet töistä sisustusalalla. Viime aikoina tällaiset asiat ovat alkaneet uudelleen kiinnostaa minua pitkän tauon jälkeen. Nautin Powerpoint-esitysten ulkoasujen viimeistelystä, valokuvaamisesta ja siitä, että kotona on tuoreita kukkia. Tämä näkyikin myös vahvuustestin tuloksissa kauneudentajun kipuamisena listalla ylemmäksi.

Juuri nyt yritänkin miettiä, miten tämän vahvuuden voisi liittää vielä entistä kiinteämmin omaan työhöni. Samaan aikaan pohdin, voisinko tehdä enemmän tekoja, jotka liittyvät oikeidenmukaisuuden vahvuuteen – kuten ottaa osaa yhteiskunnallisiin keskusteluihin minua kiinnostavista aiheista.

Mikään yksittäinen testi, lähestymistapa tai teoria ei voi kattaa kaikkea ihmisyyden kirjoa ja elämäämme ja valintoihimme vaikuttavia monimutkaisia tekijöitä. Vahvuuksien tunnistaminen on yksi monista mahdollista työkaluista, joiden avulla itseään voi oppia ymmärtämään hieman paremmin.

Jos haluat kokeilla VIA-vahvuustestin tekemistä, se onnistuu täällä tai täällä. Testituloksissa huomio kannattaa kiinnittää noin 5-7 korkeimmalle sijoittuvaan vahvuuteen. Mieti, miten voisit toteuttaa kutakin niistä tekojen kautta esimerkiksi työssä, opinnoissa, ihmissuhteissa ja vapaa-ajalla. Jos haluat, voit jakaa ydinvahvuutesi ja niistä heränneitä ajatuksia myös kommenteissa.

Ps. Jos oma juttu yhä mietityttää, tiesithän: ammatinvalintapsykologin juttusille pääsee maksutta oman TE-toimiston kautta.

Jätä kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s